8e editie Amstelveen Triënnale van 19 juni t/m 30 augustus 2020

8th edition of the Amstelveen Triennial: 19 June – 30 August 2020

De Triënnale is de driejaarlijkse tentoonstelling voor professionele beeldend kunstenaars die in Amstelveen woonachtig en/of werkzaam zijn. Sinds 1998 wordt deze manifestatie onder auspiciën van het Cobra Museum georganiseerd, in samenwerking met de Gemeente Amstelveen.
De doelstelling van de Triënnale is om een professioneel podium te bieden aan kunstenaars die wonen en/of werken in Amstelveen. De tentoonstelling geeft een dwarsdoorsnede van de kunstbeoefening in Amstelveen waardoor het publiek een overzicht van de stand van zaken in de lokale beeldende kunst krijgt.

De achtste editie van de Amstelveen Triënnale vindt plaats van 19 juni tot en met 30 augustus 2020 en is een samenwerking tussen het Cobra Museum, Museum JAN en Platform C. Het Cobra Museum dient als tentoonstellingslocatie voor 25 kunstenaars.

De Triënnale is de driejaarlijkse tentoonstelling voor professionele beeldend kunstenaars die in Amstelveen woonachtig en/of werkzaam zijn. Sinds 1998 wordt deze manifestatie onder auspiciën van het Cobra Museum georganiseerd, in samenwerking met de Gemeente Amstelveen.

De doelstelling van de Triënnale is om een professioneel podium te bieden aan kunstenaars die wonen en/of werken in Amstelveen. De tentoonstelling geeft een dwarsdoorsnede van de kunstbeoefening in Amstelveen waardoor het publiek een overzicht van de stand van zaken in de lokale beeldende kunst krijgt.

De achtste editie van de Amstelveen Triënnale vindt plaats van 19 juni tot en met 19 juli 2020. Het Cobra Museum dient als tentoonstellingslocatie voor 25 kunstenaars. In Platform C zullen workshops gehouden worden.

The Amstelveen Triennial is the triennial exhibition for professional visual artists living and/or working in Amstelveen. Since 1998 this event has been organized under the auspices of the Cobra Museum, in collaboration with the Municipality of Amstelveen.
The aim of the Triennial is to offer a professional stage to artists living and/or working in Amstelveen. The exhibition provides a cross-section of art practice in Amstelveen, giving the public an overview of the state of affairs in local visual art.

The eighth edition of the Amstelveen Triennial will take place from 19 June to 30 August 2020 and is a collaboration between the Cobra Museum, Museum JAN and Platform C. The Cobra Museum serves as an exhibition location for 25 artists.

The Amstelveen Triennial is the triennial exhibition for professional visual artists living and/or working in Amstelveen. Since 1998 this event has been organized under the auspices of the Cobra Museum, in collaboration with the Municipality of Amstelveen.
The aim of the Triennial is to offer a professional stage to artists living and/or working in Amstelveen. The exhibition provides a cross-section of art practice in Amstelveen, giving the public an overview of the state of affairs in local visual art.
The eighth edition of the Amstelveen Triennial will take place from 19 June to 19 July 2020. The Cobra Museum serves as an exhibition location for 25 artists. Workshops will be held in Platform C.

De geselecteerde kunstenaars voor de Amstelveen Triënnale 2020 zijn:

The selected artists for the Amstelveen Triennial are:

Klik op een naam voor meer informatie | click on a name for more information

Cobra Museum
Sandbergplein 1
1181zx Amstelveen
www.cobra-museum.nl

info@cobra-museum.nl
020 5475050

Museum JAN
Dorpstraat 50
1182 JE Amstelveen
www.museumjan.nl

info@museumjan.nl
020 641 57 54

Platform C
Stadsplein 99
1181ZM Amstelveen
www.platform-c.nu

info@platform-c.nu
020 6471457