Een onderliggend thema in het oeuvre van Ulric Roldanus is wat hij zelf ‘nomadisch denken’ noemt. Hij ziet dat als een open en flexibele manier van denken die noodzakelijk is om in te kunnen spelen op de snelle en hevige veranderingen in de hedendaagse samenleving. Veel van zijn werk ontstaat tijdens de verre reizen die Roldanus graag onderneemt. In de opstelling Burgers van Dhaka staan twee beelden en het schilderij Ark van Mohammed centraal. Op het schilderij speelt een met mannen overladen boot de hoofdrol, een boot die de kunstenaar aantrof op zijn reis door Bangladesh. Een verwijzing naar de vele bootvluchtelingen voor onze kusten lijkt voor de hand te liggen, maar het gaat hier om een groep mannen die op weg is naar het middaggebed in de moskee. In de twee sculpturen van hout en brons wordt de boot gedragen door zes mannen, arbeiders uit de havens van Dhaka, die daar het plaatmateriaal van afgedankte schepen handmatig wegdragen voor ‘recycling’.

An underlying theme in Ulric Roldanus’ oeuvre is what he himself calls ‘nomadic thinking’. He sees this as an open and flexible way of thinking that is necessary to be able to respond to the rapid and sharp changes in today’s society. Much of his work is created during the travels to far-away places Roldanus likes to undertake. The installation Burgers van Dhaka (Citizens of Dhaka) features two sculptures and the painting Ark van Mohammed (Mohammed’s Ark). In the painting a boat overloaded with men is the main subject, a boat that the artist found on his travels through Bangladesh. A reference to the many boat refugees off our coasts seems obvious, but this is a group of men on their way to the afternoon prayer in the mosque. In the two sculptures made of wood and bronze, the boat is carried by six men, workers from the ports of Dhaka, who carry the sheet material of discarded ships there by hand for ‘recycling’.

www.roldanus.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Klik op afbeelding om te vergroten
Click on image to enlarge