Hoe krijg je grip in een wereld waarin alles vloeibaar is en in elkaar over lijkt te lopen: het fysieke en het digitale, beeld en materie, feit en fictie, mens en technologie? Wat betekent het eigenlijk om ergens grip op te hebben? Thom van Rijckevorsel maakt video’s, tekeningen en sculpturen met deze vragen in zijn achterhoofd. Zijn video’s hebben net als zijn tekeningen een sculpturale kwaliteit. Vaak speelt de handeling een belangrijke rol in zijn video’s, de actie zelf of het resultaat ervan: zijn worsteling met het materiaal, met kaders en lijnen.

How do you get a grip on things in a world in which everything is fluid and seems to flow into each other: the physical and the digital, image and matter, fact and fiction, people and technology? What does it actually mean to have a grip on something? Thom van Rijckevorsel makes videos, drawings and sculptures with these questions in mind. Like his drawings, his videos have a sculptural quality. The act of doing something often plays an important role in his videos, the action itself or its result: his struggle with the material, with frames and lines.

thomthom.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Klik op afbeelding om te vergroten
Click on image to enlarge