Door haar masteropleiding plantkunde en haar werk als bloemenkweker, heeft Tamar Shilo een zeer sterke en directe band met de natuur. Dit is terug te zien in haar werk. Deze serie Flora Reacrylica, waarvan een aantal werken geselecteerd is voor de Triënnale, legt de nadruk op het hergebruik van materialen. De pagina’s zijn afkomstig uit een plantenboek over wilde bloemen dat Shilo op de middelbare school heeft gebruikt. Op die oude pagina’s zijn nu nieuwe bloemen gemaakt, maar geen bloemen die in de natuur te vinden zijn. Kleuren van de acrylverf die op haar schilderspalet waren opgedroogd, heeft ze eraf geschraapt en er bloemen van gevormd. Door bloemen te maken van acryl (dat in feite een soort plastic is) wil ze ons laten nadenken over de schade die aan de natuur wordt toegebracht.

Through her master’s degree in botany and her work as a flower grower, Tamar Shilo has a very strong and direct relationship with nature. This is visible in her work. This series Flora Reacrylica, of which a number of works have been selected for the Triennial, emphasises the reuse of materials. The pages come from a wildflower book that Shilo used in secondary school. On those old pages new flowers have been made, but not flowers that can be found in nature. She scraped off the colours of the acrylic paint that had dried on her painter’s palette and formed flowers from it. By making flowers out of acrylic (which is in fact a kind of plastic) she wants us to think about the damage done to nature.

www.tamarshilo.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Klik op afbeelding om te vergroten
Click on image to enlarge