Ramaz Goiati maakte recent een aantal serie installaties waarin hij de sierlijke letters uit het Georgische alfabet verwerkt. Hiermee grijpt hij terug op zijn Georgische roots en probeert hij de cultuur van zijn geboorteland samen te brengen met die van het land waar hij nu woont. Een belangrijk verschil in die twee culturen ligt op het gebied van taal. Niet alleen verschillen de talen en zelfs het alfabet, maar ook is de omgang met taal heel anders. In Nederland leven we in een samenleving waar mensen veel praten en kunstenaars verondersteld worden uitgebreid over hun werk te kunnen praten, aldus Goiati. Woorden lijken daarmee soms belangrijk dan emoties, en lijken deze soms ook te overstemmen. In Georgië neemt taal een minder grote plek in in het leven, de Georgische taal kent zelfs ook minder woorden dan de Nederlandse. Goiati drukt zijn gevoelens liever en beter uit met beelden en materialen dan met woorden. In Horrizontal-wertikal (Horizontaal-verticaal) gebruikt hij daarvoor purschuim en aarde, die voor hem de kracht en warmte van de Georgische cultuur uitdrukken.

Ramaz Goiati recently made a series of installations in which he incorporated the elegant letters from the Georgian alphabet. In this way he goes back to his Georgian roots and tries to connect the culture of his native country with that of the country where he now lives. An important difference between these two cultures lies in the sphere of language. Not only do the languages and even the alphabet differ, but the use of language is also very different. In the Netherlands we live in a society where people talk a lot and artists are supposed to be able to talk extensively about their work, according to Goiati. Words thereby sometimes seem more important than emotions, and sometimes even seem to drown them out. In Georgia, language has a less prominent place in life, the Georgian language even has fewer words than Dutch. Goiati prefers to express his feelings, and is able to do so better, with images and materials than with words. In Horrizontal-wertikal (Horizontal-vertical) he uses polyurethane foam and soil, which for him express the strength and warmth of Georgian culture.

www.ramazgoiati.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Klik op afbeelding om te vergroten
Click on image to enlarge