Op de deur van Peter Mazereeuws ijskast staat een tegeltjestekst: ‘Wie niet bang is, kan ook niet dapper zijn’. Al zijn ‘steengoedfantasieën’ draaien om het overwinnen van angst, wat voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie is. Hier komt met regelmaat humor bij kijken, zoals ook het geval is met de sculptuur Broederstrijd. Het werk is geïnspireerd op een van Mazereeuws broers. We zien een op het eerste gezicht titanische figuur, maar het veel te kleine bootje waarin hij roeit heet ‘voor mama’. Zelf zegt de kunstenaar over dit werk: ‘Broederstrijd is het vlaggenschip van mijn project De Hysterische Idylle en andere liefdesbootjes. Het gaat over familiebanden, familieliefde. Maar ook over Alle Menschen werden Bruder’. Deze laatste zin is ook de titel van een compositie van Beethoven, die ook de melodie vormt van het Europese volkslied dat op verbroedering tussen volkeren duidt.

On the door of Peter Mazereeuw’s refrigerator, a wisdom quote reads: ‘The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear’. All his ‘stoneware fantasies’ revolve around overcoming fear, which for him is an inexhaustible source of inspiration. Humour regularly comes into play, as is the case with the sculpture Broederstrijd (Fratricidal conflict). One of Mazereeuw’s brothers was the inspiration for this piece. We see a seemingly titanic figure, but the far too small boat in which he is rowing is called ‘for mummy’. The artist himself says about this work: ‘Broederstrijd is the flagship of my project De Hysterische Idylle en andere liefdesbootjes (The Hysterical Idylle and other love boats). It’s about family ties, family love. But also about Alle Menschen werden Bruder’. This last sentence (All people become brothers) is also the title of a composition by Beethoven, which also forms the melody of the European anthem that refers to fraternisation between peoples.

www.petermazereeuw.art

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Klik op afbeelding om te vergroten
Click on image to enlarge