Fotografie staat al vijf decennia centraal in het leven van Paul van Riel. Hij heeft een grote interesse in cultureel-economische onderwerpen en in de wereld van architectuur, mode en productontwerp. Deze drie foto’s zijn de eerste resultaten van zijn project Post Mortem. Vanaf eind jaren dertig tot het midden van de jaren negentig verzamelde Van Riels vader bijna obsessief gebruikte postzegels, ontvangen op brieven en kaarten, die hij bewaarde in lege sigarendozen. Op deze foto’s zien we composities van deze postzegels en ook van andere elementen van zijn vaders collectie, zoals de binnenkant van enveloppen. Zo brengt Van Riel veranderingen in onze maatschappij en de recente geschiedenis onder de aandacht: van andere koninklijke gezichten en namen tot onze veranderende kijk op politiek en historische gebeurtenissen.

Photography has been at the heart of Paul van Riel’s life for five decades. He is deeply interested in cultural and economic issues and in the world of architecture, fashion and product design. These three photographs are the first results of his project Post Mortem. From the late 1930s to the mid-1990s, Van Riel’s father almost obsessively collected used stamps, from letters and cards he received, which he kept in empty cigar boxes. These photographs show compositions of these stamps as well as other elements of his father’s collection, such as the insides of envelopes. In this way Van Riel brings changes in our society and distant past to our attention: from different royal faces and names to our changing views on politics and historical events.

www.paulvanriel.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Klik op afbeelding om te vergroten
Click on image to enlarge