Na zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam werkte Joep Backhuijs als beeldhouwer in verschillende stijlen. Daarbij voerde het figuratieve lange tijd de boventoon in zijn werken. Geleidelijk werd zijn vormentaal steeds abstracter en ontwikkelde hij een meer eigen stijl. In veel van de sculpturale werken van Backhuijs staat een spel met lijnen, vlakken, volumes en kleur centraal, zoals ook in het werk Eenheid in verscheidenheid. De beschilderde en onbeschilderde doeken die normaal gesproken door kunstenaars als tweedimensionale objecten aan de muur worden gehangen, zijn door Backhuijs in dit werk tot leven gebracht als driedimensionale sculpturen waarbij hij de kijker een actieve rol toebedeelt. De doeken kunnen met de handen bewogen worden, waardoor er een spel van licht en schaduw ontstaat.

After his training at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, Joep Backhuijs worked as a sculptor in various styles. For a long time, the figurative prevailed in his works. Gradually his visual language became more and more abstract and he developed a more individual style. Many of the sculptural works by Backhuijs revolve around an interplay of lines, planes, volumes and colour, as in the work Eenheid in verscheidenheid (Unity in diversity). The painted and unpainted canvases that artists normally hang on the wall as two-dimensional objects have been brought to life by Backhuijs in this work as three-dimensional sculptures in which he gives the viewer an active role. The canvases can be moved by hand, creating an interplay between light and shadow.

www.joepbackhuijs.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Klik op afbeelding om te vergroten
Click on image to enlarge