Al vanaf 1955, toen ze deelnam aan een tentoonstelling bij de Universiteit van Amsterdam, is Ingeborg Oderwald actief bezig met kunst maken. Oderwald werkt met verschillende media, zoals grafische technieken en olieverf, en maakt tekeningen. Ze beperkt zich daarbij niet tot een bepaald onderwerp of een bepaalde stijl. Haar werken kunnen figuratief of abstract zijn, landschappen weergeven, maar ook de stedelijke omgeving. Eén onderwerp heeft ze zelden laten zien, terwijl het een belangrijke functie in haar werk heeft: de zelfportretten. Oderwald: ‘Na een dag hard werken in mijn atelier kan ik er vaak niet toe komen afscheid te nemen van het werk waar ik mee bezig was en terug te keren in de alledaagse wereld. Dan helpt het uiterst geconcentreerd tekenen van mijn spiegelbeeld me om die afstand te overbruggen.’

Since 1955, when she took part in an exhibition at the University of Amsterdam, Ingeborg Oderwald has been actively involved in making art. Oderwald works with various media, such as graphic techniques and oil paint, and makes drawings. She doesn’t limit herself to a certain subject or style. Her works can be figurative or abstract, depict landscapes, but also the urban environment. There is one subject she has rarely exhibited, while it does have an important function in her work: self-portraits. Oderwald: ‘After a hard day’s work in my studio, I often find it difficult to part from the work I was doing and return to the everyday world. Then it helps me to bridge that distance by drawing my reflection in a highly concentrated way.’

www.ingeborgoderwald.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Klik op afbeelding om te vergroten
Click on image to enlarge