Een favoriete uitspraak van Hans Fransen is: ‘Design is luxe, kunst is noodzaak’. Alleen het voor hem noodzakelijke mag in de compositie worden weergegeven; de toeschouwer mag niet worden afgeleid door verwijzingen naar de wereld buiten het kunstwerk. Dit leidt tot composities met uit papier gesneden vormen waar hij collages van maakt. Hij gebruikt hierbij een beperkt kleurenpalet. Niet alleen de papieren vormen, maar ook de (uitgespaarde) leegtes op het beeldvlak zijn voor hem daarbij van belang. Fransen ziet zijn abstracte composities dan ook niet als een omzetting van een (natuurlijke) werkelijkheid naar een kunstwerk, maar omschrijft zijn composities als ‘de werkelijkheden van het kunstwerk zelf in hun noodzakelijke bestaan’.

A favourite saying of Hans Fransen is: ‘Design is a luxury, art is a necessity’. Only what he deems essential may be represented in the composition; the viewer may not be distracted by references to the world outside the artwork. This leads to compositions with shapes cut out of paper from which he makes collages. He uses a limited colour palette for these. Not only the paper shapes, but also the voids (left open) on the surface of the image are important to him. Fransen therefore does not see his abstract compositions as a conversion of a (natural) reality into a work of art, but describes his compositions as ‘the realities of the work of art itself in its essential existence’.

amstellandkunst.nl/artist/hans-fransen

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Klik op afbeelding om te vergroten
Click on image to enlarge