Gedurende vrijwel zijn gehele artistieke carrière schilderde Dirk Annokkeé vanuit spontaniteit. Door verf in pasteuze lagen aan te brengen creëerde hij expressieve doeken. In 2017 veranderde dit na een ingrijpende gebeurtenis: er werden 26 schilderijen van hem gestolen. Daarna stopte hij enige tijd met schilderen. Vanuit de leegte die hij hierdoor had ervaren veranderde de werkwijze van Annokeé toen hij het schilderen opnieuw oppakte. Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie) is een goed voorbeeld van deze veranderde werkwijze: het is opgebouwd vanuit grote vlakken met lichte tinten. De details voegde Annokkeé in daaropvolgende fases toe. De nieuwe manier van werken heeft tot gevolg dat Annokkeé optimaal aandacht kan besteden aan het dynamisch samenspel tussen deze details.

Throughout almost his entire artistic career Dirk Annokkeé painted from spontaneity. By applying paint in thick layers, he created expressive canvases. In 2017 this changed after a drastic event: 26 of his paintings were stolen. After that he stopped painting for a while. From the emptiness he had experienced as a result of this, Annokkeé’s working method changed when he picked up painting again. Artificial Intelligence is a good example of this changed working method: at its base it has large areas of light tones. Annokkeé added the details in subsequent stages. The new way of working means that Annokkeé can pay optimal attention to the dynamic interplay between these details.

www.dirkannokkee.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Klik op afbeelding om te vergroten
Click on image to enlarge