Het werk van Anne-Marie van Meel draait om het fenomeen tijd en tijdbeleving. Ze is geïnteresseerd in de ervaring van het verleden en de verbeelding van de toekomst, in de werking van het geheugen, het gegeven van de herhaling, in het samenvallen van verschillende gebeurtenissen en in het feit dat wij tijd lineair ervaren. Van Meel is in het bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen tijd en de ruimte om ons heen en stelt zichzelf hierover voortdurend vragen, zoals: hoe manifesteert de tijd zich in de ruimte die ons omringt? Hoe verhouden we ons tot deze ruimte en hoe kunnen we er bezit van nemen? Portable House, The Hallway (Verplaatsbaar Huis, De Hal) kan gezien worden als een gematerialiseerde herinnering aan een mozaïekvloer die haar altijd is bijgebleven. Met de installatie Bouwplaten voor 4 tussenruimtes geeft Van Meel doorgangsruimtes, zoals een gang, overloop of trappenhuis, een podium. Ze beschrijft dit soort makkelijk te vergeten ruimtes als ‘de coulissen van het toneel dat eetkamer, huiskamer of werkkamer heet’.

The work of Anne-Marie van Meel revolves around the phenomenon of time and the experience of time. She is interested in the experience of the past and the imagination of the future, in the workings of memory, in repetition, in the coincidence of different events and in the fact that we experience time linearly. Van Meel is particularly interested in the relationship between time and the space around us and constantly asks herself questions about this, such as: how does time manifest itself in the space that surrounds us? How do we relate to this space and how can we take possession of it? Portable House, The Hallway can be seen as a materialised memory of a mosaic floor that has always stayed with her. With the installation Bouwplaten voor 4 tussenruimtes(Construction panels for 4 intermediate spaces) Van Meel gives passage spaces, such as a corridor, landing or stairwell, a stage. She describes these kinds of easily forgotten spaces as ‘the backdrops of the stage called the dining room, living room or study’.

www.anne-marievanmeel.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Klik op afbeelding om te vergroten
Click on image to enlarge